top of page

Pelléas et Mélisande, Glyndebourne Productions Ltd.

Photo: Richard Hubert Smith

background_pattern_07.png

Glyndebourne Opera

Season 2018

Plasty yn Nwyrain Sussex, Lloegr a safle tŷ Opera yw Glyndebourne, lle cynhelir Gwŷl Opera blynyddol ers 1934.

 

Mae Glyndebourne un o dai opera mwyaf adnabyddus y byd, yn cyflwyno perfformiadau i ryw 150,000 o bobl y flwyddyn yn ystod Gwŷl yr haf a thaith yr hydref.

 

Dyma enghreifftiau o wisgoedd a gwnaed wrth weithio o fewn adran teilwriaeth i ddynion Glyndebourne Opera yn ystod tymor 2018. 

 

Uwchben:

Siaced a thrywsus byr i fachgen mewn steil cyfnod canol y 19eg Ganrif, yn seiliedig ar wisg a ddarganfyddir mewn casgliad Amgueddfa V&A.

Gwnaed ar gyfer Opera Pelléas et Mélisande

O dan:

Siaced filwrol steil cyfnod diwedd y 1930au.

Trowsus a gwasgod streipïog steil cyfnod y1940au.

Gwaned ar gyfer Opera Vanessa.

Vanessa, Glyndebourne Productions Ltd.

Photo: Tristram Kenton

bottom of page