top of page

Photos: Archie Archibald

Blancot

Cotiau Hen Garthen Cymraeg

 

Prosiect Teilwriaeth Cynaliadwy Mewn Cydweithrediad â Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn

Oasis Caerdydd.

Wedi ei ariannu gan The Ashley Family Foundation & Viridor ‘Prosiect Gwyrdd’.

 

Cyfle i gyfranogwyr gwella eu cyflogadwyedd a sgiliau iaith ag ennill ymdeimlad o les a chyflawniad. 

 

Mae’r ‘dan goler’ wedi ei wneud o doriadau gwastraff ffelt bwrdd snwcer, ac mae’r leinin a phocedi o ddefnydd Diwedd-Rhôl.

Defnyddir holl ddefnydd gwastraff Blancot i wneud calonnau lafant & ‘selsig drws’.


 

Disgrifiad:

Cot gaeaf hyd ganolig, wedi’i leinio’n llawn gyda coler a llabed, ysgwyddau gollwng a phocedi welt.

Yn cau gyda botymau vintage / wedi’u hadfer a thyllau botwm rhwym.

 

Un Maint:

Steil or-fawr ar gyfer maint S

Steil ffit agos ar gyfer maint M/L

Cysylltwch i archebu eich Blancot.

Dilynwch @blan_cot ar Instagram

bottom of page