top of page
background_pattern_07.png

Hijinx

Cwmni theatr wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, sy’n gweithio gydag actorion awtistig ac/neu gydag anableddau dysgu yw Hijinx. Caent glod am eu cynyrchiadau arobryn, prosiectau cymunedol a’u cyrsiau addysgu Hyfforddiant Amrywiaeth.

 

Cafodd The Snookes Brothers “Bank” ei ddangos yn gyntaf yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Wŷl Undod 2011, ac yna yn ystod yr un flwyddyn yn Seville fel rhan o wŷl Escena Mobile. Ers hynny mae wedi cael ei berfformio mewn gwyliau theatr dros Ewrop gyfan.

 

Gwnaed y trowsus suit a gwasgodau allan o ddefnydd gwlân streipiau pin gyda thechnegau teilwra traddodiadol.

 

Defnyddiwyd botymau aur ag arian i gau’r gwasgodau.

 

Argraffwyd y crysau gyda phrint o dudalennau The Finacial Times a phrintiwyd hefyd symbolau mathemategol ar y defnydd gwlân ar gyfer manylyn y pocedi welt.

bottom of page